Kraffi.com’a girmeniz ve buradaki herhangi bir veriyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kraffi.com’a girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerle programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ALİ MURAT KOÇDEMİR (“Kraffi”) sorumlu değildir. Kraffi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler sonucunda; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal ve kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kraffi, işbu site ve site uzantısında mevcut her türlü hizmet, ürün ve siteyi kullanma koşulları ile sunulan bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme, yeniden organize etme ve yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Kraffi’nin, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, bildirim ve bilgilendirme amaçlarıyla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Kraffi’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kraffi, izinli / izinsiz reklam, spam, tanıtım, promosyon vb. faaliyetlerde bulunmamakta, bu sebepler ile iletişim kurmamaktadır.

Kraffi, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi Kraffi’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Kraffi, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Kraffi, bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Kraffi markası ve diğer markalar, www.Kraffi.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir materyal, önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine yapılan işlemler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Kraffi’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve Kraffi tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Kraffi hesabının gerek Kraffi’yi, gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Kraffi’nun ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Kraffi, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü yetkili merciye başvurma hakkına sahiptir.

Kraffi, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini önermektedir.